5 Saker du behöver veta om Bactrim

5 Saker du behöver veta om Bactrim
5 Saker du behöver veta om Bactrim

Bactrim är grupperad som ett sulfa läkemedel och går av många varumärken. Några av de andra namnen är Bethaprim, Cotrim, Septra, Sulfatrim och Uroplus. Det generiska namnet för Bactrim är trimethoprimsulfametoxazol eftersom ingredienserna är två antibiotika, trimetoprim och sulfametoxazol. Bactrim ordineras ofta för urinvägsinfektioner och kan ges i låga doser som en profylaktisk åtgärd dagligen för dem som har upprepad blåsning. Det används också för andra bakteriella infektioner, såsom bronkit och öroninfektioner.

Bactrim är grupperad som sulfat och går av många varumärken. Några av de andra namnen är Bethaprim, Cotrim, Septra, Sulfatrim och Uroplus. Det generiska namnet för Bactrim är trimethoprimsulfametoxazol eftersom ingredienserna är två antibiotika, trimetoprim och sulfametoxazol. Bactrim ordineras ofta för urinvägsinfektioner och kan ges i låga doser som en profylaktisk åtgärd dagligen för dem som har upprepad blåsning. Det används också för andra bakteriella infektioner, såsom bronkit och öroninfektioner.