Om intermittent vänster armsmärta

Om intermittent vänster armsmärta
Om intermittent vänster armsmärta

Intermittent vänsterarmsmärta kan ha många orsaker. Det kan vara resultatet av en enkel armskada eller kan vara en föregångare till mer allvarliga hjärtproblem. Vänsterarmsmärta bör aldrig ignoreras. En läkare ska meddelas omedelbart om det uppstår intermittent smärta i vänsterarm. Om smärtan uppträder i tandem med bröstsmärta, gå direkt till akuten.

Dagens video

Diagnos

->

Textning kan orsaka armpine

När en patient presenterar med vänsterarmsmärta kommer en läkare att ställa frågor om varaktighet och svårighetsgrad av smärtan. Han eller hon kommer också att fråga om några andra symtom som uppstår tillsammans med armens smärta. Diagnostiska tester kan innefatta ett elektrokardiogram (EKG) för att bestämma om hjärtat ska fungera normalt. Ett magnetiskt bildningsresonanstest (MRT) kan göras för att kontrollera om det finns några problem, till exempel en axelskada, som kan orsaka armsmärta. Läkaren kommer också att kontrollera armslagets rörelse för att bestämma om rörelse armen orsakar smärtan.

Textmeddelanden

Intermittent vänsterarmsmärta kan bero på något så enkelt som överdriven textmeddelanden på en mobiltelefon. Texting kan orsaka armsmärta, speciellt om textning görs i en besvärlig position eller samtidigt som du lutar framåt för att se textskärmen. Att sitta upprätt medan textning hjälper till att förhindra intermittent vänsterarms smärta på grund av textning. Det är också viktigt att ta raster från textning regelbundet och omedelbart stoppa textning om någon arm eller annan smärta utvecklas.

Vanliga orsaker till vänster armproblem

Vänsterarmsmärta kan också bero på tendinit, bruten eller trasig arm, tennisarmbåge eller nervskada i armen. Fråga läkaren om alla möjliga orsaker till smärta i vänster arm, speciellt om smärtan är svår. Ta dig tid att analysera smärtan och arbeta med läkaren för att tydligt identifiera orsaken. Intermittent smärta i vänster arm kan vara svår att diagnostisera. Att hålla en logg av symtom, svårighetsgraden, tidpunkten för förekomst och förekomstdatumet kommer att vara till hjälp för läkaren.

Angina och intermittent vänster armproblem

Angina kan också orsaka vänsterarmsmärta. Om hjärtat blir otillräckligt blodflöde kan angina uppstå på grund av brist på syre. Angina kan orsaka intermittent vänsterarmsmärta som kan fluktuera i svårighetsgrad. Låt alltid en läkare veta om angina smärta i armen börjar för första gången eller om typisk angina smärta i armen ökar i svårighetsgrad eller varaktighet.

Hjärtinfarkt

Betydande vänsterarmsmärta kan inträffa före eller under en hjärtinfarkt. Sålunda är smärta i vänster arm ett symptom som måste rapporteras till en läkare och måste övervakas noggrant. Om den vänstra armens smärta kommer plötsligt upp och är svår eller uppstår i kombination med bröstsmärta, få akut läkarvård.Vänsterarmsmärta med bröstsmärta kan indikera att en hjärtattack pågår.

Skulderskada

En annan orsak till vänsterarmsmärta är en riva på rotatorkuffen i axeln. Med denna skada smärta ibland skjuter ner armen med ens en liten rörelse. Smärtan kommer att hända intermittent när armen eller axeln rör sig. Smärtan kan vara allt från mindre till svår.

Behandling

Om smärtan beror på flera orsaker, kan flera behandlingar behövas. För smärta på grund av axelskada kan kirurgi och fysioterapi vara nödvändig. För vänster arm smärta på grund av hjärtproblem, förändras livsstil för att förbättra hälsan, och läkemedel kan ordineras för att hjälpa till att behandla angina smärta. Om hjärtsjukdom är närvarande kan kirurgi krävas. För smärta på grund av texting eller skador kan läkaren ordinera fysisk terapi och en paus från den aktivitet som orsakar smärtan.