Biverkningar av Aloe Ingestion

Biverkningar av Aloe Ingestion
Biverkningar av Aloe Ingestion

Vätska som härstammar från Aloe vera-växtens löv - även kallad aloe latex eller aloe juice - kan intas som ett hälsotillskott. Historiskt har aloe konsumeras som en behandling mot förstoppning. Det bör emellertid noteras att 2002 års livsmedels- och läkemedelsförvaltning i Umeå ansåg överklagande laxermedel som innehöll aloe osäker. Kontakta din medicinska leverantör för mer information om biverkningar av konsumera aloe.

Dagens video

Magskramper

Oralt administrerad aloe verkar genom att stimulera matsmältnings musklerna inuti dina tarmar. Det är möjligt för intagad aloe att överstimulera dessa muskler, vilket leder till svår magkramper. Kramper i buken kan också orsaka illamående eller minskad aptit hos vissa personer. Sök vård från din läkare om kraftig magkramper fortsätter. Denna bieffekt av aloeintag kan vara en indikation på ett underliggande hälsotillstånd, såsom magsår eller appendicit.

Diarré

Tarmirritation orsakad av aloeintag kan leda till diarré. Frekventa, brådskande, lösa tarmrörelser kan vara störande för din normala dagliga rutin. Episoder av diarré kan också åtföljas av magkramper, uppblåsthet, smärta eller aptitförlust. Om diarré kvarstår kan din kropp inte behålla de elektrolyter som behövs för att fungera normalt, vilket innebär att du riskerar att utveckla dehydrering. Sök vård från din läkare om du upplever överdriven törst, trötthet, huvudvärk eller muntorrhet, eller om diarré fortsätter under längre tid än ett par dagar.

Allvarliga biverkningar

Långvarig eller överdriven behandling med oralt administrerad aloe kan orsaka allvarliga biverkningar. Inandning av aloe-kosttillskott på lång sikt kan resultera i minskad kaliumnivå, hjärtproblem, njurskada, oavsiktlig viktnedgång och muskelsvaghet. Livshotande medicinska komplikationer kan också uppstå om du tar 1 g eller mer av aloe dagligen över en period av flera dagar. Som ett resultat av dessa allvarliga biverkningar bör förlängd behandling med aloe-tillskott undvikas. Sök omedelbar vård om du utvecklar några av dessa allvarliga biverkningar efter intag av aloe.

Kontraindikationer

Informera din läkare om eventuella medicinska problem som du kan ha innan du äter aloe. Kvinnor som är gravida eller ammande bör inte ta in aloe eftersom säkerheten för detta tillskott hos förväntade mammor inte har utvärderats fullt ut. Om inte annat rekommenderas av en läkare, bör behandling med aloe också undvikas om du har diabetes, hemorrojder, njurskada eller sjukdom eller några tarmproblem som Crohns sjukdom eller tarmobstruktion.