Vad är dimensionerna för en träbaseballbat?

Vad är dimensionerna för en träbaseballbat?
Vad är måtten på en träbaseballbat?

Baseball fladdermöss har utvecklats tillsammans med Baseball sporten, som förändrats under årtiondena från de enkla och varierade träpinnarna i slutet av 1800-talet till de moderna fladdermössen som används i Major League Baseball idag. Spelets regler reglerar materialet, formen och i synnerhet dimensionerna av en regelbaseballbat. För att vara godkänd för reglerspel måste varje fladdermöss uppfylla dessa kritiska mätstandarder.

Dagens video

Diameter

År 1859 introducerades den första regeln avseende en bats diameter. Regeln ansåg att en fladdermöss inte kunde vara större än 2 1/2 tum i diameter. Så småningom ändrade andra avgöranden maximal diameter till 2 3/4 tum. Från och med 2010 var den maximala diameteren av en Major League Baseball bat satt till 2,61 inches.

Längd

I 1869 ställde en annan regel högsta längden på en reguleringsbaseballbat till högst 42 tum. Denna regel fortsätter till denna dag i Major League Baseball.

Bat Handle

MLB-reglerna anger också att batans handtag kan täckas med något ämne eller material, t.ex. talltjära, som förbättrar batens grepp i upp till 18 tum från slutet av hantera. Om något ämne eller material sträcker sig bortom den åtgärden, kommer fladdermusen att avlägsnas från sanktionsspel.

Cupped Bats

Några träbollbatterier har ett cupped intryck på slutet av batfatet. Koppen får inte vara djupare än 1 tum och inte större än 2 tum och kan inte ha några rätvinklar. Det finns inga främmande ämnen i koppen.

Allmän Form

Enligt reglerna för Major League Baseball måste en bat vara en rund pinne av massivt trä med en jämn yta. Inga laminerade eller experimentella fladdermöss är tillåtna utan godkännande från regleringsutskottet. Bats som är färgade på något sätt måste först godkännas av Reglerutskottet.