Vad är effekterna av lågt vitamin D hos män?

Vad är effekterna av lågt vitamin D hos män?
Vad är effekterna av lågt vitamin D hos män?

Vitamin D, ett fettlösligt vitamin, hjälper kroppen att absorbera och metabolisera kalcium och fosfor. Det är också inblandat i neuromuskulär funktion. Solljus syntetiserar vitamin D i huden och erhålls genom diet. Bevis visar att en låg vitamin D-nivå hos män har negativa effekter på den totala hälsan.

Dagens video

Ökar risken för cancer

Lågt D-vitamin kan öka cancerincidensen hos män, enligt ledande författare Dr Edward Giovannucci och kollegor från Harvard School of Public Health. De undersökte sambandet mellan D-vitaminstatus och cancerincidens för män i Health Professional Follow-Up Study-kohorten. Rapporten, som publicerades i april 2006 av "Journal of the National Cancer Institute", avslöjade att män med otillräckligt D-vitamin hade en ökad risk att utveckla cancer, särskilt kramp i matsmältningssystemet, jämfört med dem med tillräckligt med D-vitamin. >

Ökar risken för hjärtinfarkt

Otillräckligt vitamin D ökar risken för hjärtinfarkt hos män. Giovannucci och forskare från Harvard Folkhälsohögskolan fann att män med brist på vitamin D uppvisade en högre risk för hjärtinfarkt, även känd som hjärtattack, jämfört med dem med tillräckliga vitamin D-nivåer, i juni 2008 av tidningen "Archives of Inre medicin. "

sänker testosteronnivåerna

Lederförfattaren Elisabeth Wehr och medforskare från Medical University Graz i Österrike studerade förhållandet mellan D-vitaminstatus och testosteronnivåer hos män som hänvisas till för koronar angiografi. Studien, som rapporterades i augusti 2010 av "Clinical Endocrinology", avslöjade att män med otillräckliga vitamin D-nivåer hade lägre nivåer av hormon testosteron jämfört med dem med tillräckliga nivåer. Testosteron är avgörande för att bibehålla muskel som ökande libido.